SZABAD, mert megengedi magának a nyitottságot, tiszteli a gondolatok sokszínűségét és az erkölcsi, emberi, társadalmi helyzeteket összetett, állandóan változó, újabb és újabb kérdéseket elénk állító kihívásoknak tekinti. Nem gondolja, hogy a megoldás egyféle lehet és nem szeretné saját gondolatait az egyedüli igazságnak tekinteni.

Programjaink alapja a nyitottság és a szabadság: a résztvevő diákok maguk döntenek saját részvételükről. Semmi  sem kötelező, de a játék keretein belül bármit meg lehet tenni, ki lehet próbálni. Kérdéseink és játékaink nyitottak, nem előre elkészített, kigondolt válaszokkal érkezünk, minden a diákokkal kialakított párbeszéd alapján alakul a foglalkozások során.

LABOR, mert játékosan, színházi és egyéb művészeti akciók segítségével kutatja az emberi élet alapvető morális, magánéleti és társadalmi kérdéseit. Történeteken és szituációkon keresztül vizsgálódva juttatja el a résztvevőket saját álláspontjuk kialakításához. Hisz benne, hogy érdemes rákérdezni a körülöttünk lévő világ kisebb – nagyobb kérdéseire és a készen kapott válaszokat is felül lehet vizsgálni.

Foglalkozásaink célja a kritikus gondolkodás kialakítása, a felmerülő kérdések több szempontú vizsgálata, egymás érveinek megismerése, a vitakultúra fejlesztése és az önálló gondolatok kialakítására való igény növelése. A diákok életkori sajátosságait figyelembe véve választjuk ki programjaink témáját. Felkészült színházpedagógiai szakembereink a csoport aktuális állapotára, gondolataira és érdeklődésére hangolódva igyekeznek a lehető legértékesebb módon dolgozni a fiatalokkal.